راهنمـای نصـب و جوشـکاری

برای اجرای لوله‌کشی آب سرد و گرم با استفاده از لوله و فیتینگ‌های پلی پروپیلنی بایستی مواردی را رعایت نمود که در صورت عدم توجه به آن موارد از کیفیت کارکاسته می‌شود.
مهم ترین این موارد عبارتند از:
الف) از جوشکاری و استفاده از لوله و فیتینگ های بیضی شکل، معیوب، ترک‌دار، مستعمل بیش از حد کثیف، دارای رطوبت و یا برش‌های نامناسب جلوگیری شود.
ب) از بکار گیری قالب های جوش غیر استاندارد، آلوده و آسیب دیده خودداری کرده و همچنین توجه به پوشش تفلونی قالب ها به صورت سالم و کامل الزامی می باشد.
پ) رعایت اصول اتصال (جوش دادن لوله به فیتینگ) مطابق جدول (1-1)
ت) رعایت فاصله بین بست‌های دیواری لوله با توجه به دمای آب درون لوله‌ها برحسب سانتی‌متر
ث) قالب‌های جوش را بر روی دستگاه نسبت به سایز لوله و فیتینگ‌ها مونتاژ کرده و دستگاه را روشن کرده و دمای قالب‌ها را بر روی 10±260 سانتی‌گراد تنظیم نموده و با توجه به درجه حرارت محیط محل کار و سایز قالب‌های جوش مورد استفاده بین 10-30 دقیقه زمان می‌برد که قالب‌ها به گرمای لازم برای جوشکاری برسند.
ج) قبل از جوشکاری حتما علامت‌گذاری لازم بر مبنای سایز لوله انجام گیرد.
د) از پيچاندن لوله و فیتینگ پلی پروپیلن به هنگام خارج نمودن از روي قالب جوش بايد اجتناب كرد.
* از تميز كردن قالبهاي تفلوني جوش با اشياء تیز فلزی جداً اجتناب گردد و به جهت تميز نمودن قالب‌هاي جوش از پارچه نخي يا يك تكه‌اي چوب عاري از هرگونه تيزي استفاده گردد. قبل از جوشکاری قالب‌های جوش لوله‌ها و فیتینگ ها را تمیز کنید. (در صورت لزوم با محلول آب و الکل)

تسـت سیستـم لولـه کشـی

مراحل قبل از انجام تست:

  1. ممکن است آزمایش لوله کش قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی صورت گیرد.
  2. پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق اجزای ساختمان پوشانده شود. در هنگام آزمایش همه ی اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد.
  3. علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی، باید پس از خاتمه ی کار و نیز پس از نصب لوازم تاسیساتی، آزمایش فشار با آب انجام گیرد.
  4. آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص یا پمپ آب مجهز به فشار سنج و با فشار حداقل 10بار در پایین ترین نقطه شبکه لوله کشی مورد آزمایش انجام شود.
  5. فشار سنج باید در پایین ترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود و کنترل شود که هیچ یک از قطعات و اجزای لوله کشی نباید با فشار کمتر از 6/0 بار یا حداکثر فشار عملکرد آن هر کدام که بیشتر باشد، آزمایش شود.
  6. مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود. (که در دو مرحله ی یک ساعته بوده و به صورت تست اولیه و نهایی انجام می گیرد.)
  7. پس از نصب لوازم تاسیساتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. در این مرحله فشار آزمایش برابر با فشار بهره برداری خواهد بود.این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود.
  8. در صورت وجود احتمال یخ زدن آب در لوله ها، باید بلافاصله پس از انجام مرحله آزمایش آب لوله ها کاملا تخلیه شود. استفاده از ضد یخ در سیستم های آبرسانی آب آشامیدنی مجاز نیست. (درصورت استفاده از ضد یخ خوراکی برای تست لوله کشی در سیستم آبرسانی مجاز است.)
  9. گیج فشار باید بیش از 15بار فشار نباشد و حساسیت آن 2/0بار باشد، گیج فشار باید بر روی خط یا یکی از مصرف کننده ها با نوار تفلون بسته شود و شیر قطع قبل از آن بسته نباشد تا بتوان در هر لحظه فشار سیستم کنترل شود.
  10. در تست سیستم های لوله کشی با هوای فشرده باید هنگامی که سیستم تست فشار است، تمامی اتصالات با آب و صابون، با دقت و یک به یک مورد بازدید قرار گیرند.

مراحل تست لوله کشی

تست سیستم لوله کشی کایرپایپ در دو مرحله صورت می پذیرد:

تست اولیه:

ابتدا توسط پمپ با تلمبه مخصوص تست، فشار سیستم لوله کشی را به 10بار می رسانیم.پس از 30 دقیقه فشار سیستم را چک می کنیم. اگر میزان افت فشار از یک (1) بار بود، سیستم لوله کشی باید چک شود و در غیر اینصورت با پمپ یا تلمبه مخصوص تست پس از وقفه ی 10 دقیقه ای فشار را مجدداً به 10بار می رسانیم. پس از 30 دقیقه افت فشار نباید بیش از 6/0 بار باشد.

تست نهایی:

بعد از وقفه ی30 دقیقه جهت استراحت دادن به سیستم لوله کشی در صورتی که افت فشار کمتر6/0بار باشد، بلافاصله بعد از تست اولیه فشار را مجددا به 15بار می رسانیم . اگر پس از گذشت یک ساعت فشار سیستم لوله کشی کمتر از 2/0 بار کاهش داشته باشد . آزمایش تست فشار قبول است.در غیر این صورت سیستم باید کاملا» چک شده و تست فشار تکرار شود.