جدول شرايط جوش لوله و اتصالات كاير پايپ

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/05/22

در جدول این مقاله شرایط جوش لوله و اتصالات شامل قطر خارجی لوله , عمق جوشکاری , زمان قرار گرفتن  لوله و اتصال همزمان در دستگاه جوش , حداقل زمان لازم براي سرد شدن میباشد.

جدول شرايط جوش لوله و اتصالات كاير پايپ

قطر خارجي

mm لوله

عمق جوشكاري

mm

زمان قرار گرفتن  لوله و اتصال همزمان در دستگاه جوش    S حداقل زمان لازم براي سرد شدن   min
16 14 5-8 ثانيه 1
20 14 6-10 ثانيه 1
25 16 6-10 ثانيه 2
32 18 8-15ثانيه 3