پارامترها و ويژگي های لوله و اتصالات 5 لایه کایر

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/05/22

پارامترها و ويژگيها ي لوله و اتصالات پنج لايه نسل جديد ( كاير ) شامل تحمل آب گرم , پایین بودن قیمت , نصب آسان و پایین بودن قیمت تجهیزات میباشد.

پارامترها و ويژگي های لوله و اتصالات 5 لایه کایر

پارامترها و ويژگيها ي لوله و اتصالات پنج لايه نسل جديد ( كاير )

  • تحمل آب گرم با حرارت ۹۰ درجه و با فشار ۱۰ بار
  • پايين بودن قيمت اتصالات كاير پايپ نسبت به اتصالات برنجي
  • نصب آسان و ضريب آبندي ۱۰۰ درصد در انقباض و انبساط شبكه لوله كشي
  • پايين بودن قيمت تجهيزات اتصالات جانبي كاير  نسبت به اتصالات برنجي پنج لايه