مواردی که باید در حین نصب لوله و اتصالات کایرپایپ رعایت شود

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/05/22

در این مقاله تمام نکاتی که برای نصب لازم است و همچنین نکات ایمنی مربوط به نصب لوله ذکر شده است.

مواردی که باید در حین نصب لوله و اتصالات کایرپایپ رعایت شود
  1. كاليبراسيون لوله قبل از جوشكاري
  2. رعايت مدت زمان گرم كردن لوله و اتصال مطابق زمانهاي اعلام شده درجدول از لحظه قراردادن لوله و اتصال روي قالب جوش
  3. حتماً فشار دست به گونه اي تنظيم گرددكه لوله يا اتصال متناسب با زمانهاي فوق داخل دستگاه جوش قرار بگيرد.
  4. از تميز كردن قالبهاي تفلوني جوش با اشياء تيز و برنده جداً اجتناب گردد و به جهت تميز نمودن قالبهاي جوش از پارچه نخي يا تكه اي چوب عاري از هر گونه تيزي استفاده گردد.
  5. از پيچاندن لوله و اتصال بعداز جوش جداً  اجتناب گردد.
  6. تفلون كاليبراتورها عاري از هر گونه خط وخش باشد و اطمينان كامل به جهت سالم بودن تفلون حاصل گردد. ودر پايان هر روز كاري نسبت به تنظيم نمودن قالبهاي جوش ( با دماي 280 درجه ) با پارچه نخي اقدام گردد.

نكته : صرفاً درجه حرارت مورد نياز جهت جوشكاري حتما و تحت هر شرايطي مي بايستي 280 درجه سانتيگراد بوده ،  بديهي است دماي كمتر و يا بيشتر، متضمن انجام جوش استاندارد نمي باشد.