نحوه اتصال لوله ها پنج لایه pert-al-pert به اتصالات کایر پایپ

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/05/22

در این مقاله مرحله به مرحله چگونگی اتصال لوله های کایر پایپ نمایش داده شده است.

نحوه اتصال لوله ها پنج لایه pert-al-pert به اتصالات  کایر پایپ
  1. لايه داخلي پليمري لوله پنج لايه
  2. لايه آلومينيومي لوله پنج لايه
  3. لايه خارجي پليمري لوله پنج لايه
  4. خط جوش ونقطه پيوند لايه خارجي لوله با مادگي اتصال
  5. خط جوش و نقطه پيوند لایه داخلي لوله با نري اتصال
  6. لوله برنجي جهت جلوگيري ازتغيير حالت نري اتصال درزمان جوشكاري
  7. شيار طراحي شده در اتصالات به جهت خروج هوا در حين جوشكاري
  8. مادگي اتصال
  9. نري اتصال